Aanmelden met eID of itsme

  • Zodra je aangemeld bent met een digitale sleutel, heb je via CSAM automatisch toegang tot andere onlinediensten van de overheid die met dezelfde sleutel beveiligd zijn.

Registreren

  • Registreer je hier om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens van de DifTar-afvalophaling of -inzameling.