Registreer je hier om zicht te krijgen op jouw persoonlijke gegevens van de DifTar-afvalophaling of -inzameling. Alleen burgers die over een Belgisch rijksregisternummer beschikken, kunnen zich momenteel online registreren.
Indien je zicht wil krijgen op de DifTar-gegevens van jouw vereniging, bedrijf of openbare dienst, gelieve dan een gebruikersnaam en paswoord aan te vragen via de groene lijn op 0800/97 0 97 of via het contactformulier. Gelieve steeds de naam van jouw bedrijf, vereniging ... en jouw klantnummer te vermelden.